Rada rodziców

Rada rodziców

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców:

36 8113 0007 2001 0051 1098 0002

Bank Spółdzielczy w Cieszynie

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Michalik Agnieszka przewodnicząca Rady Rodziców

Wawrzyczek Janina z-ca przewodniczącego

Zubek Barbara przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wisełka Adam skarbnik

Kałuża Mirosława sekretarz

Branny Artur członek

Borus Joanna członek

Gleindek Magdalena członek

Gwizdała Joanna członek

Jacko Jolanta członek

Klepek Mieczysław członek

Kostka Sebastian członek

Paruszewski Tomasz członek

Ratajczyk Jolanta członek

Szyndler Magdalena członek 

 

Rada Rodziców okazuje ogromne zrozumienie dla potrzeb szkoły, którą wspomaga własną inicjatywą, darzy szacunkiem i pełnym zaufaniem, a także wspiera finansowo. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, opiniuje projekt planu finansowego, współdecyduje o jakości kształcenia młodzieży. Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych. Corocznie jest współorganizatorem tradycyjnego Balu Ekonoma i Gastronoma. Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu Rady Rodziców szkoła może aktywnie działać i rozwijać się.