Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

 

 Polisa ubezpieczeniowa ucznia:

                                    Ubezpieczenie                                                                 
  Oferta grupowego ubezpieczenia dla ZSEG Edu Plus

Dokumenty szkolne:

Deklaracje
Oświadczenie WDŻ
  Oświadczenie woli uczęszczania na religię
Praktyka zawodowa  
  Regulamin praktyk w technikum
  Zaświadczenie o odbyciu praktyki w ZSEG
 Regulaminy: Wycieczek
   
Programy: Program wychowawczo-profilaktyczny_22/23
  Cele i zadania profilaktyczne_22/23
 Druki:  
  Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego,dyplomu
   
 Statut: STATUT