Termin odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów,

którzy uzyskali wykształcenie średnie: od 29 maja 2023 r.

Absolwenci, którzy chcą odebrać dyplom wcześniej proszone są  o kontakt telefoniczny 574949139.

Wskazane jest odebrać dyplomy ze świadectwem maturalnym 7 lipca 2023 r.