Dnia 9 listopada w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do Olimpiad Statystycznej i Ekonomicznej. W Statystycznej wzięło udział  6 uczniów klasy 3TE a w Olimiadzie Ekonomicznej 10 uczniów z klasy 2 ER i 4 ERP.    

Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Życzymy dalszych sukcesów. Komisja ekonomiczna