Mikołajki w ZSEG 2021 uważamy za udane! Orszak św. Mikołaja obficie częstował grzecznych cukierkami!