DZIEŃ WŁOSKI W ZSEG

  • DZIEŃ WŁOSKI W ZSEG

W dniu 17.12.2015 odbył się Dzień Włoski w ramach projektu mobilności „Marketing w Praktyce”
finansowanego z europejskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
36 uczniów biorących udział w pratykach zawodowych w maju i październiku przedstawiło efekty swojej pracy
w postaci filmów reklamowych, projektów graficznych oraz przeprowadziło kilka quziów dotyczących tematyki
włoskiej. W trakcie spotkania Pani Dyrektor wręczyła uczniom certyfikaty Europass Mobilność
oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk zagranicznych i kursu językowego.
Po części oficjalnej gości zaproszono do bufetu, gdzie podano włoskie potrawy.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu.
Praktyki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 Praktykanci i koordynatorzy projektu.

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu