Aktywny absolwent

  • Aktywny absolwent

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU INTERREG P.T.: "AKTYWNY ABSOLWENT"

W środę - 8 listopada 2017r. - w naszej szkole została zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu INTERREG p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej”, w której wzięli udział uczniowie - uczestnicy projektu z ZSEG w Cieszynie i Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna wraz z dyrekcją, koordynatorami, nauczycielami współrealizującymi działania projektowe obu szkół oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Euroregionu Śląsk Cieszyński, a także uczniowie i nauczyciele naszego zespołu szkół.
Program konferencji obejmował:
podsumowanie działań podejmowanych w ramach w/w projektu,
prezentację i fotorelację działań projektowych,
występ artystyczny zespołu tanecznego naszej szkoły,
rozdanie certyfikatów potwierdzających udział polskich i czeskich uczniów w realizacji projektu INTERREG, jak i certyfikatów językowych uczniom naszej szkoły, którzy od marca do października br. uczestniczyli w kursie języka czeskiego,
interaktywny quiz językowy sprawdzający znajomość języka czeskiego i wiedzę krajoznawczą o Republice Czeskiej, a przeprowadzony z wykorzystaniem platformy Kahoot i urządzeń mobilnych.
Powyższy projekt był realizowany od stycznia do listopada 2017r., a jego głównym celem było zorganizowanie dla grupy uczniów z klas technikum (o profilach: ekonomicznym, informatycznym i obsługi turystycznej) kursu języka czeskiego, ułatwiającego młodzieży w przyszłości podjęcie pracy w regionie transgranicznym.
Pozostałe działania projektowe podejmowane były wspólnie z czeską szkołą partnerską:
spotkania robocze Obchodní akademie w Czeskim Cieszynie i ZSEG w Cieszynie,
wycieczki naukowe do: Hyundaia w NoszowicachMarlenki we Frydku-Mistku oraz Muzeum Browaru w Żywcu,
dwudniowe warsztaty tematyczno-integracyjne zorganizowane w czeskich i polskich Beskidach (w Ostrawicy i Istebnej) w celu poznania możliwości rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i rzemiosła oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w odmiennych systemach prawno-ekonomicznych krajów partnerów projektu.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu oraz organizację konferencji podsumowującej - a w szczególności:
p. Urszuli Zwardoń i p. Dorocie Urbańczyk oraz uczniom klas 3KA i 2GA za przygotowanie poczęstunku i obsługę gastronomiczną,
p. Przemysławowi Holiszowi i p. Leszkowi Pindurowi wraz z obsługą techniczną za pomoc w organizacji konferencji,
p. Agacie Gacoń i zespołowi tanecznemu za przygotowanie atrakcyjnego występu artystycznego.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii konferencji materiałów projektowych.

koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(opublikowano: 15.11.2017)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

POLSKO-CZESKIE SPOTKANIE ROBOCZE W ZSEG

W ubiegły czwartek – 20 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyło się polsko-czeskie spotkanie robocze w ramach projektu INTERREG p.t.: "Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej".
Uczestnicy projektu z klas: 2EA, 3EA, 2TU i 2TA zapoznali swoich czeskich rówieśników i nauczycieli z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna z kierunkami kształcenia naszej szkoły oraz regionem Śląska Cieszyńskiego i jego atrakcjami turystycznymi, wykorzystując swoje - stale rozwijane na kursie języka czeskiego - umiejętności językowe.
Podczas spotkania absolwentka naszej szkoły, a obecnie nauczyciel pionu gastronomicznego – p. Katarzyna Kimszal – zaprezentowała uczestnikom projektu swój kunszt sztuki barmańskiej, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Uczestnicy spotkania rozwiązywali wspólnie 
quiz językowy dotyczący tautonimów polsko-czeskich, których znajomość znacznie ułatwia integrację i skuteczne porozumiewanie się w obu językach.
O program artystyczny zadbała p. Agata Gacoń i jej grupa taneczna, zachwycając pomysłowością i różnorodnym repertuarem, a pyszny poczęstunek przygotowali uczniowie pionu gastronomicznego pod kierunkiem: p. Bożeny Pieszki, p. Grażyny Ramisz i p. Katarzyny Kimszal.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację tego spotkania – 
koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(patrz: fotogaleria SR_ZSEG)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

(opublikowano: 25.04.2017)

TARGI FIRM SYMULACYJNYCH W CZESKIM CIESZYNIE

W środę - 5 kwietnia 2017r. - uczniowie naszej szkoły z klasy 2RH oraz uczestnicy projektu INTERREG p.t.: "Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej" udali się na 22. Regionalne Targi Firm Symulacyjnych do Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.
Organizatorem targów była Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna, a brały w nich udział czeskie i polskie firmy symulacyjne. Naszą szkołę reprezentowały 2 firmy: Biuro podróży "Fiesta dreams" – prowadzone przez uczestników projektu – uczniów z klasy 2TU (opiekunem jest p. Linda Mrotek) i "Cieszyńska kanapka" Sp. z o.o. – firma prowadzona przez uczniów z klasy 2RH (opiekunem jest p. Aleksandra Ernst).
Zadaniem firm symulacyjnych było: przygotowanie i prezentacja stoisk, prowadzenie handlu z udziałem osób postronnych oraz prezentacja działalności firmy na forum.
Jury konkursowe oraz publiczność wyłoniły laureatów targów - w tym: uczniów z klasy 2RH ZSEG w Cieszynie promujących cieszyńskie kanapki, którzy zajęli 3. miejsce w konkursie na najlepszą prezentację stoiska firmy – GRATULUJEMY!!!

(patrz: fotogaleria TFS)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

(opublikowano: 19.04.2017)

KURS JĘZYKA CZESKIEGO W RAMACH PROJEKTU INTERREG – ZMIANA TERMINÓW ZAJĘĆ

UWAGA! Od środy – 22 marca 2017r. – kurs języka czeskiego dla uczestników projektu INTERREG p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ odbywać się będzie w następujących terminach:
- grupa 1 – w środy, godz.: 14:15-15:50,
- grupa 2 – w czwartki, godz.: 15:50-17:25,
- grupa 3 – w piątki, godz.: 15:15-16:50.
Zajęcia odbywają się w sali nr 60 (na pierwszym piętrze).

(opublikowano: 20.03.2017)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

WYCIECZKA DO HYUNDAIA W NOSZOWICACH

Wczoraj - 7 marca 2017r. - 21 uczniów naszej szkoły z klas: 2EA, 2TU, 2TA i 3EA zwiedziło razem z grupą uczniów z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna zakład produkcyjny Hyundaia w Noszowicach.
Ta wycieczka naukowa została zrealizowana w ramach projektu INTERREG p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“, który ma na celu m.in. zapoznanie uczestników projektu z transgranicznym rynkiem pracy.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Zakłady Hyundai Motor Manufacturing Czech w Noszowicach produkują rocznie 350.000 aut i są największą zagraniczną inwestycją w Czechach – zatrudniają obecnie 3.400 osób (96 % stanowią Czesi, ale wśród zatrudnionych są także Polacy i Słowacy). W trakcie projekcji filmu poznaliśmy historię koreańsko-czeskiej firmy, a potem elektrycznym meleksem-pociągiem zwiedziliśmy kilka hal produkcyjno-montażowych: dział pras, spawalnię, dział skrzyń biegów i montażu, gdzie mogliśmy przyjrzeć się wielu procesom technologicznym w trakcie produkcji, jak i na końcowym etapie montażu. Po zakończeniu zwiedzania mogliśmy zaspokoić ciekawość i zadać Pani przewodnik wiele nurtujących nas pytań... ;D

(opublikowano: 08.03.2017)

KURS JĘZYKA CZESKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU INTERREG

W dniu dzisiejszym – 8 marca 2017r. rozpoczyna się cykl zajęć językowych - kurs języka czeskiego dla uczestników projektu INTERREG p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“.
Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych (od marca do października br.) dla każdej z trzech grup uczestników i będzie odbywać się w sali 60 na pierwszym piętrze.
Proszę zapoznać się z podziałem na poszczególne grupy i przybyć punktualnie na zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem:

- grupa 1 – środa – 8.03.2017, godz.: 14:50-16:25,
- grupa 2 – czwartek – 9.03.2017, godz.: 15:00-16:35,
- grupa 3 – piątek – 10.03.2017, godz.: 15:15-16:50.

Tak mluvte česky!

(opublikowano: 08.03.2017)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

WYNIKI NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU INTERREG

Zgodnie z regulaminem rekrutacji uczestników projektu p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ komisja rekrutacyjna zakończyła w dniu 2 marca 2017r. nabór do projektu oraz ustaliła listę podstawową i rezerwową uczestników (patrz: lista uczestników INTERREG - ZSEG).
Listę podstawową stanowi 21 uczniów z klas: 2EA, 2TU, 3EA i 2TA, zaś listę rezerwową – 3 uczniów z klas: 3EA i 2EA.

Zakwalifikowani uczniowie zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z realizacją projektu: spotkaniach informacyjnych i roboczych, kursie języka czeskiego, warsztatach zawodowych, targach firm symulacyjnych, wycieczkach naukowych, a także działaniach popularyzujących rezultaty projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu dzisiejszym (piątek) - 3 marca 2017r. o godz. 14:05 w sali 321 odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczestników projektu.
Obecność wszystkich uczniów z listy podstawowej i rezerwowej jest - ze względu na kwestie formalne związane z realizacją projektu - obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy!

w imieniu komisji rekrutacyjnej:
Aleksandra Pilorz – koordynator projektu
(opublikowano: 03.03.2017)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU "AKTYWNY ABSOLWENT NOWOCZESNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ"

Jak już wcześniej informowaliśmy do dnia 28 lutego br. trwała rekrutacja do projektu p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko we współpracy z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna, a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżet państwa.

Swój akces zgłosiło 20 uczniów z obecnych klas drugich i trzecich technikum, jednak nie wszyscy spełnili wymogi formalne. W związku z tym, że na liście podstawowej i rezerwowej są jeszcze wolne miejsca Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie – p. Lilianna Zemła w dniu dzisiejszym – 1 marca 2017r. - ogłosiła rozpoczęcie naboru uzupełniającego do w/w projektu.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie obecnych klas drugich i trzecich Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie spełniający wymogi formalne i kryteria określone w Regulaminie rekrutacji uczestników i udziału w projekcie (pobierz: regulamin rekrutacji INTERREG - ZSEG Cieszyn).

Głównymi celami projektu są:
- poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka czeskiego,
- doskonalenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych poprzez działania projektowe (spotkania robocze, polsko-czeskie warsztaty zawodowe, targi firm symulacyjnych i wycieczki naukowe do wybranych czeskich i polskich przedsiębiorstw),
- zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z czeskim partnerem w celu dostosowania programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,
- poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Zasady naboru uzupełniającego:
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie, składają do jutra - 2 marca 2017r. (czwartek) do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych na udział w projekcie (pobierz: formularz aplikacyjny INTERREG - ZSEG Cieszyn) – dostępny również w sekretariacie szkoły, u koordynatora projektu – p. Aleksandry Pilorz (gabinet języków obcych - 320) oraz administratora projektu – p. Aliny Bireckiej (kierownik szkolenia praktycznego).

Lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu zostanie ustalona i ogłoszona przez komisję rekrutacyjną w formie pisemnej: na portalu szkolnym i tablicy informacyjnej przed sekretariatem szkoły po posiedzeniu komisji – do 3 marca 2017r.
Po ogłoszeniu wyników naboru w piątek - 3 marca 2017r. o godz. 14:05 w sali 321 na 3. piętrze odbędzie się spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z koordynatorami projektu.

koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(opublikowano: 01.03.2017)

REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKTYWNY ABSOLWENT NOWOCZESNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ"

W związku z zakwalifikowaniem projektu naszej szkoły p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000619) do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie – p. Lilianna Zemła ogłosiła podczas spotkania informacyjnego w dniu dzisiejszym - 22 lutego 2017r. rozpoczęcie naboru uczestników do w/w projektu.

Projekt będzie realizowany przez naszą szkołę we współpracy z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżet państwa.

Celami projektu są:
- poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka czeskiego,
- doskonalenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych poprzez działania projektowe (spotkania robocze, warsztaty zawodowe, targi firm symulacyjnych i wycieczki naukowe do wybranych przedsiębiorstw),
- zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z czeskim partnerem w celu dostosowania programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,
- poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas drugich Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, spełniających wymogi formalne i kryteria określone w Regulaminie rekrutacji uczestników i udziału w projekcie  (pobierz: regulamin rekrutacji INTERREG - ZSEG Cieszyn).
O udział w projekcie mogą ubiegać się także uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 2 naszego Zespołu Szkół kształcący się w dowolnym zawodzie, jednak ze względu na tematykę i termin realizacji w/w projektu ich aplikacje będą rozpatrywane w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji:
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie, składają do 28 lutego 2017r. (wtorek) do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych na udział w projekcie (pobierz: formularz aplikacyjny INTERREG - ZSEG Cieszyn) – dostępny również w sekretariacie szkoły, u koordynatora projektu – p. Aleksandry Pilorz (gabinet języków obcych - 320) oraz administratora projektu – p. Aliny Bireckiej (kierownik szkolenia praktycznego).

O wyborze uczestników projektu decydować będą następujące kryteria:
1) wyniki w nauce za I semestr r. szk. 2016/2017,
2) ocena z zachowania,
3) udział w konkursach, projektach zawodowych i innych działaniach szkolnych,
4) czynniki pozaszkolne (w tym: wspieranie uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych),
5) inne osiągnięcia uczniów – w tym: aktywność pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań (wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa lub zaświadczenie instytucji / opiekuna / organizatora danej aktywności).
Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 21 osób z największą ilością punktów i dodatkowo 3 uczniów z kolejną, mniejszą ilością punktów utworzy listę rezerwową.
Lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu zostanie ustalona i ogłoszona przez komisję rekrutacyjną w formie pisemnej: na portalu szkolnym i tablicy informacyjnej przed sekretariatem szkoły w terminie do 2 dni roboczych po posiedzeniu komisji – najpóźniej do 3 marca 2017r.

Po ogłoszeniu wyników naboru w piątek - 3 marca 2017r. o godz. 14:05 w sali 321 na 3. piętrze odbędzie się spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z koordynatorami projektu.

koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(opublikowano: 22.02.2017)

ZSEG W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA!

31 stycznia 2017r. w Cieszynie na 2. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska zatwierdzono do dofinansowania mikroprojekt p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000619), który będzie realizowany przez naszą szkołę we współpracy z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna (patrz: artykuł na stronie internetowej www.olza.pl).
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Celami projektu są:
- poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka czeskiego,
- doskonalenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych poprzez działania projektowe (spotkania robocze, warsztaty zawodowe, targi firm symulacyjnych i wycieczki naukowe do wybranych przedsiębiorstw),
- zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z czeskim partnerem w celu dostosowania programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,
- poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas drugich Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, spełniających wymogi formalne i kryteria określone w Regulaminie rekrutacji uczestników i udziału w w/w projekcie.
O udział w projekcie mogą ubiegać się także uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 2 naszego Zespołu Szkół kształcący się w dowolnym zawodzie, jednak ze względu na tematykę i termin realizacji w/w projektu ich aplikacje będą rozpatrywane w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc.

Dodatkowe spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji i realizacji projektu odbędzie się w środę – 22.02.2017r. o godz. 11:15 w sali 95.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów!

koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(opublikowano: 17.02.2017)

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu