Akcja inkubacja

  • Akcja inkubacja

Od  sierpnia do grudnia 2017r.w naszej szkole była realizowana innowacja społeczna pt.: "Bank przedsiębiorczości".  W ramach podejmowanych działań odbyły się płatne miesięczne praktyki w różnych przedsiębiorstwach naszego regionu dla 12 uczniów klas czwartych technikum organizacji reklamy, ekonomicznego i informatycznego. Od września uczestnicy tworzyli trzy modele edukacyjne firm, na wzór których chcieliby w przyszłości współtworzyć realne przedsiębiorstwa i rozwijać swoją karierę zawodową. W ramach stworzonych modeli firm przybliżono działania związane z założeniem działalności gospodarczej, opracowano kampanie marketingowebiznesplany, uproszczoną księgowość w postaci KPiR. Odbyła się wycieczka do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej. Młodzież odwiedziła Biuro Karier, uczestniczyła w prezentacji startupów  i zajęciach nowoczesnego laboratorium  biotechnologicznego. Spotkanie z Biegłym Rewidentem przybliżyło młodzieży funkconowanie firmy oraz zmiany w rozliczeniach VAT, ZUS obowiązujące od początku 2018r. Całość działań projektowych wspierała profesjonalna psychoterapeutka pracująca nad wzmocnieniem dobrych stron i podniesieniem motywacji uczestników.

Opublikowano 17.12.2017r.

W środę 29 listopada 2017 roku uczestnicy innowacji społecznej pt.: „Bank przedsiębiorczości” uczestniczyli w wycieczce naukowej do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  W ramach imprezy odbyło się spotkanie w Biurze Karier ATH, gdzie odbyła się prezentacja kierunków kształcenia na tutejszej uczelni. Przedstawiono możliwości rozwoju zawodowego studentów. Pan Piotr Staszak przedstawił przykłady realizowanych pomysłów na działalność gospodarczą- tzw.  StartUp’ów i oprowadził nas po AIP.  Poznaliśmy zasady funkcjonowania sieci Akademickich Inkubatorów przy wyższych uczelniach. Następnie odwiedziliśmy laboratorium biotechnologiczne tworzące nowoczesne rozwiązania dla medycyny przy użyciu drukarek 3D np. rekonstrukcja tkanki chrzęstnej nosa.  

Fotorelacja

Opublikowano 7.12.2017r.

We wtorek 28 listopada 2017 roku odbyły się w ramach innowacji społecznej pt.: Bank przedsiębiorczości zajęcia z Panią Barbarą Kapicką- biegłym rewidentem  na temat sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych będących obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Pani Kapicka przedstawiła główne problemy z jakimi borykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawiła zmiany  w JPK_VAT obowiązujące od 2018r. 

Opublikowano 30.11.2017r

Innowacja społeczna pt.: "Bank przedsiębiorczości" została wzbogacona o obudowę marketingową i reklamową opisującą działalność poszczególnych modeli edukacyjnych oraz profesjonalne strony internetowe: 

Future web design
Bonjour
Advertaising Agency Studio

Uczestnicy starali sie wywiązać ze swoich zadań jak najlepiej. Przed nami ostatni miesiąc testowania, w którym zamierzamy zgłębić tajniki księgowości i sprawozdawczości finansowej oraz poświęcić nieco czasu na budowanie i podtrzymywanie relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa w tym szczególnie z klientami.

Opublikowano 27.11.2017r.

Postępują prace przy rozwoju modeli edukacyjnych firm. Uczestnicy innowacji społecznej pt.: Bank przedsiębiorczości tworzą biznesplany dla swoich przedsięwzięć, opracowują strategie marketingowe, powstają strony internetowe modeli

Opublikowano 29.10.2017r.

Od września 2017r. uczestnicy innowacji społecznej pt.: Bank przedsiębiorczości realizowanej w ramach projektu Akcja Inkubacja uczestniczą w treningu motywacji służącemu rozwojowi osobowości uczestników, rozbudzaniu motywacji do podejmowania działań ukierunkowanych na kreowanie kariery zawodowej, poprawę umiejętności komunikacyjnych oraz lepszą samoocenę.

Opublikowano 24.10.2017r.

Postępują prace przy tworzeniu modeli edukacyjnych firm przez uczestników innowacji społecznej pt.: Bank przedsiębiorczości,  testowanej w ramach projektu grantowego "Akcja Inkubacja". Po konsultacjach i namyśle ustalono, że będziemy symulować dzialalność trzech firm:

1. ADVERTISING AGENCY STUDIO- agencja reklamowa powstanie jako jednoosobowa działalność gospodarcza,

2. FUTURE WEB DESIGN- firma informatyczna w formie spółki cywilnej,

3. BONJOUR- działalność edukacyjna jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Wszystkie ww podmioty będą symulować zatrudnienie pracowników, prowadzić księgowość w formie KPiR.

Uczestnikom życzymy powodzenia.

Opublikowano 27.09.2017r.

"Bank Przedsiębiorczości" jest innowacją społeczną testowaną w ramacch projektu grantowego Akcja Inkubacja. Końcem sierpnia zakończyły się dodatkowe praktyki w przedsiębiorstwach  branży produkcyjnej, reklamowej, informatycznej i usług księgowych skutkujące podniesieniem poziomu przygotowania zawodowego. Koleżanki i koledzy z klas czwartych u progu dorosłosci próbowali odnaleźć sie na różnych stanowiskach, zgodnie z kształconym zawodem, a od września rozpoczną się kolejne działania objęte projektem.

Opublikowano 15.09.2017r.

Od 01.08.2017r. Stowarzyszenie EKOGA rozpoczęło realizację projektu grantowego "Akcja Inkubacja", którego celem jest pobudzenie aktywności podmiotów i osób z różnych sektorów i ich wspieranie w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań (innowacji społecznych) na rzecz przechodzenia młodych ludzi, z systemu edukacji do aktywności zawodowej. W ramach projektu 12 uczniów odbyło miesięczne praktyki w kilku przedsiębiorstwach naszego regionu.

 Opublikowano 3.09.2017r.

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu