Pracownicy

  • Pracownicy

Grono pedagogiczne: Barańska Ewa, Bartnik Wojciech, Bartocha Anita, Broda Anna, Brudny Seweryn, Bylok Leszek, Ciemała Krystian, Cieślar Marek, Domajer Rafał, Ernst Aleksandra, Feber Lucjan, Gacoń Agata, Gałuszka Izabela, Glac Renata, Gomola Dorota, Gruca Władysław, Grudzień Jacek, Guziur-Pilch Daniela, Herma Maciej, Holisz Przemysław, Ignasiak Joanna, Jagiełło Agnieszka, Janisz Lucyna, Kabiesz-Szweblik Aleksandra, Kajstura Joanna, Kapała Regina, Kasprzyca Monika, Kawulok Kazimierz, Kimszal Katarzyna, Kłosowska Agnieszka, Knebel Tomasz, Konowoł Marcin , Kopoczek Elżbieta, Krzenek Halina, Kuczera Sylwia, Kulesza Ewa, Kuraczowska Edyta, Kurowska Agnieszka, Kuśka Maksymilian, Kweczlich Agnieszka, Lerch Janusz, Lorek Olga, Łokuciejewska Ewa, Matros Sabina, Mikler Sabina, Mikołajek Tomasz, Mirga Roksana, Mitręga Agata, Molekręga Agata, Lucyna, Mrotek Linda, Mróz Henryk,Nowak Jolanta, Nowak-Aguši Lucyna, Obszarny Krystyna, Ogierman Joanna, Petřek Anna, Piekar Bożena, Pieszka Bożena, Pilorz Aleksandra, Płusa Barbara, Przyłęcka Dorota, Ramisz Grażyna, Romanowski Mariusz, Ruchała Józef, Salamon-Mięciel Anna, Sekuła Edward, Skibińska Danuta, Skutnik Jarosław, Słama Agnieszka, Słupska Aleksandra, Sokolińska Anna, Sroka Karolina, Strząska Ewa, Surma Andrzej, Suszka Aneta, Sztoler Witold, Targowski Tomasz, Tkacz Ewelina, Urbańczyk Dorota, Wilk Ewa, Witas Małgorzata, Wojnar-Huczała Aleksandra, Wojnar Wiesław, Zahradnik Magdalena, Zaleski Marian, Zwardoń Urszula, Žaloudik Celina, Żerańska Monika, Żwak Grzegorz;Salamon-Mięciel Anna, Sekuła Edward, Skibińska Danuta, Skutnik Jarosław, Słama Agnieszka, Słupska Aleksandra, Sokolińska Anna, Sroka Karolina, Strząska Ewa, Surma Andrzej, Suszka Aneta, Sztoler Witold, Targowski Tomasz, Tkacz Ewelina, Urbańczyk Dorota, Wilk Ewa, Witas Małgorzata, Wojnar-Huczała Aleksandra, Wojnar Wiesław, Zahradnik Magdalena, Zaleski Marian, Zwardoń Urszula, Žaloudik Celina, Żerańska Monika, Żwak Grzegorz;Salamon-Mięciel Anna, Sekuła Edward, Skibińska Danuta, Skutnik Jarosław, Słama Agnieszka, Słupska Aleksandra, Sokolińska Anna, Sroka Karolina, Strząska Ewa, Surma Andrzej, Suszka Aneta, Sztoler Witold, Targowski Tomasz, Tkacz Ewelina, Urbańczyk Dorota, Wilk Ewa, Witas Małgorzata, Wojnar-Huczała Aleksandra, Wojnar Wiesław, Zahradnik Magdalena, Zaleski Marian, Zwardoń Urszula, Žaloudik Celina, Żerańska Monika, Żwak Grzegorz;


Pracownicy administracji: Pindur Leszek, Paprota Anna, Jakubowska Teresa, Kąkol Dorota, Kotłowska Edyta, Staniszewska Gabriela.
Pracownicy obsługi: Bulandra Bożena, Hernik Jolanta, Karkoszka Krystyna, Kościołek Henryk, Lorek Dorota, Matraszek Ewa, Płonka Bogdan, Stodolski Andrzej, Szotek Renata, Szuścik Małgorzata, Śliwka Elżbieta.

SKŁADY KOMISJI PRZEDMIOTOWYCH

KOMISJA HUMANISTYCZNA:

Regina Kapała, Joanna Ignasiak, Ewa Kulesza, Ewa Łokuciejewska, Lucyna Nowak –Agusi, Magdalena Zahradnik, Marian Zaleski

KOMISJA JĘZYKÓW OBCYCH:

Agnieszka Jagiełło, Anita Bartocha, Anna Broda, Dorota Gomola, Kazimierz Kawulok, Jolanta Kiełkowska, Edyta Kuraczowska, Agnieszka Kurowska, Sabina Matros, Aleksandra Pilorz, Anna Salamon-Mięciel, Danuta Skibińska, Anna Sokolińska, Ewa Strząska

KOMISJA HISTORYCZNA:

Olga Lorek, Ewa Barańska, Maksymilian Kuśka, Edward Sekuła

KOMISJA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH

Agata Gacoń, Daniela Guziur-Pilch, Lucyna Janisz, Lucyna Molek, Wiesława Mrozińska-Dzięgiel, Henryk Mróz, Aleksandra Pilorz, Andrzej Surma, Dorota Urbańczyk

KOMISJA MATEMATYCZNA:

Bożena Piekar, Leszek Bylok, Bożena Kania-Sitek, Aleksandra Słupska, Ewa Wilk, Barbara Żyła

KOMISJA INFORMATYCZNO-FIZYCZNA

Wojciech Bartnik, Seweryn Brudny, Marek Cieślar, Władysław Gruca, Jacek Grudzień, Przemysław Holisz, Tomasz Knebel, Ewa Łokuciejewska, Sabina Mikler, Mariusz Romanowski

KOMISJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wiesław Wojnar,  Krystian Ciemała, Rafał Domajer, Agata Gacoń, Sylwia Kuczera, Roksana Mirga, Jolanta Nowak, Witold Sztoler, Grzegorz Żwak

KOMISJA EKONOMICZNA

Celina Żaloudik, Alina Birecka, Aleksandra Ernst, Izabela Gałuszka, Renata Glac, Maciej Herma, Joanna Kajstura, Monika Kasprzyca, Marcin Konowoł, Halina Krzenek, Maksymilian Kuśka, Jolanta Mojescik, Karolina Sroka, Aneta Suszka, Jarosław Skutnik, Tomasz Targowski, Monika Żerańska

KOMISJA GASTRONOMICZNA

 Dorota Urbańczyk, Katarzyan Kimszal, Krystyna Obszarny, Anna Petrek, Bożena Pieszka, Dorota Przyłęcka, Grażyna Ramisz, Ewelina Tkacz, Urszula Zwardoń

KOMISJA KATECHETYCZNA

 Lucjan Feber, Elżbieta Kopoczek, Janusz Lerch, ks. Tomasz Mikołajek

BIBLIOTEKA:

Joanna Ignasiak, Agata Mitręga

PEDAGODZY

Agnieszka Kłosowska, Agnieszka Słama,

 

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu