Pracownicy

  • Pracownicy

Grono pedagogiczne: Barańska Ewa, Bartnik Wojciech, Bartocha Anita, Bylok Leszek, Ciemała Krystian, Cieślar Marek, Danek Paweł, Ernst Aleksandra, Feber Lucjan, Gacoń Agata, Gałuszka Izabela, Glac Renata, Grabowska Karolina, Gruca Władysław, Guziur-Pilch Daniela, Herma Maciej, Holisz Małgorzata, Holisz Przemysław, Ignasiak Joanna, Jagiełło Agnieszka, Janisz Lucyna, Kabiesz-Szweblik Aleksandra, Kajstura Joanna, Kapała Regina, Kasprowska-Nowak Katarzyna, Kasprzyca Monika, Kawulok Kazimierz, Kiełkowska Jolanta, Kimszal Katarzyna, Kłosowska Agnieszka, Knebel Tomasz, Kobiela Daria, Konowoł Marcin , Kopoczek Elżbieta, Krzenek Halina, Kuczera Sylwia, Kulesza Ewa, Kuraczowska Edyta, Kurowska Agnieszka, Kuśka Maksymilian, Lerch Janusz, Lorek Olga, Łokuciejewska Ewa, Matros Sabina, Mikler Sabina, Mirga Roksana, Mitręga Agata, Molek Lucyna, Mróz Henryk,Nowak Jolanta, Nowak-Aguši Lucyna, Obszarny Krystyna, Ogierman Joanna, Petřek Anna, Piekar Bożena, Pieszka Bożena, Pilorz Aleksandra, Płusa Barbara, Przyłęcka Dorota, Radziszewski Radosław, Ramisz Grażyna, Romanowski Mariusz, Salamon-Mięciel Anna, Sekuła Edward, Skibińska Danuta, Skutnik Jarosław, Słama Agnieszka, Słupska Aleksandra, Sroka Karolina, Strząska Ewa, Surma Andrzej, Suszka Aneta, Targowski Tomasz, Tkacz Ewelina, Urbańczyk Dorota, Wilk Ewa, Witas Małgorzata, Wojnar-Huczała Aleksandra, Wojnar Wiesław, Zahradnik Magdalena, Zaleski Marian, Zwardoń Urszula, Žaloudik Celina, Żerańska Monika, Żwak Grzegorz;


Pracownicy administracji: Pindur Leszek, Paprota Anna, Jakubowska Teresa, Kąkol Dorota, Kotłowska Edyta, Staniszewska Gabriela, Litmanowski Szymon
Pracownicy obsługi: Bulandra Bożena, Hernik Jolanta, Karkoszka Krystyna, Cieślar Sławomir, Lorek Dorota, Matraszek Ewa, Płonka Bogdan, Stodolski Andrzej, Szotek Renata, Szuścik Małgorzata, Morżoł Barbara.

SKŁADY KOMISJI PRZEDMIOTOWYCH

KOMISJA HUMANISTYCZNA:

Regina Kapała, Joanna Ignasiak, Ewa Kulesza, Ewa Łokuciejewska, Lucyna Nowak –Agusi, Magdalena Zahradnik, Marian Zaleski

KOMISJA JĘZYKÓW OBCYCH:

Agnieszka Jagiełło, Anita Bartocha, Kazimierz Kawulok, Jolanta Kiełkowska, Edyta Kuraczowska, Agnieszka Kurowska, Sabina Matros, Aleksandra Pilorz, Anna Salamon-Mięciel, Danuta Skibińska, Ewa Strząska

KOMISJA HISTORYCZNA:

Olga Lorek, Ewa Barańska, Maksymilian Kuśka, Edward Sekuła, Daria Kobiela

KOMISJA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH

Agata Gacoń, Daniela Guziur-Pilch, Lucyna Janisz, Lucyna Molek, Wiesława Mrozińska-Dzięgiel, Henryk Mróz, Aleksandra Pilorz, Andrzej Surma, Dorota Urbańczyk, Katarzyna Kasprowska-Nowak

KOMISJA MATEMATYCZNA:

Bożena Piekar, Leszek Bylok, Bożena Kania-Sitek, Aleksandra Słupska, Ewa Wilk, Barbara Żyła

KOMISJA INFORMATYCZNO-FIZYCZNA

Wojciech Bartnik, Marek Cieślar, Władysław Gruca, Przemysław Holisz, Tomasz Knebel, Ewa Łokuciejewska, Sabina Mikler, Mariusz Romanowski, Małgorzata Holisz

KOMISJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wiesław Wojnar,  Krystian Ciemała, Agata Gacoń, Sylwia Kuczera, Roksana Mirga, Jolanta Nowak, Grzegorz Żwak, Barbara Płusa

KOMISJA EKONOMICZNA

Aneta Suszka, Celina Żaloudik, Alina Birecka, Aleksandra Ernst, Izabela Gałuszka, Renata Glac, Maciej Herma, Joanna Kajstura, Monika Kasprzyca, Marcin Konowoł, Halina Krzenek, Maksymilian Kuśka, Jolanta Mojescik, Karolina Sroka, Jarosław Skutnik, Tomasz Targowski, Monika Żerańska, Radosław Radziszewski

KOMISJA GASTRONOMICZNA

Dorota Urbańczyk, Katarzyan Kimszal, Krystyna Obszarny, Anna Petrek, Bożena Pieszka, Dorota Przyłęcka, Grażyna Ramisz, Ewelina Tkacz, Urszula Zwardoń

KOMISJA KATECHETYCZNA

 Lucjan Feber, Elżbieta Kopoczek, Janusz Lerch, ks. Paweł Danek

BIBLIOTEKA:

Joanna Ignasiak, Agata Mitręga

PEDAGODZY

Agnieszka Kłosowska, Agnieszka Słama, Magdalena Pawłowska

 

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu