Rada rodziców

  • Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców:

36 8113 0007 2001 0051 1098 0002

Bank Spółdzielczy w Cieszynie

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodniczący: Agnieszka Michalik (2TRP)
I z-ca przewodniczącego: Janina Wawrzyczek (2ERP)
II z-ca przewodniczącego: Tomasz Paruszewski (2TRP)
Sekretarz: Anita Iskrzycka (4TU)
Przewodn. Kom. Rewizyjnej: Barbara Zubek (2HKG)
Z-ca Przew. Kom. Rewizyjnej: Adam Wisełka (3HK)
Skarbnik: Mirosława Kałuża (2HK)
Z-ca skarbnika: Beata Domagała (3KA)
Członek: Artur Branny (3TB)
Członek: Magdalena Gleindek (2IPG)
Członek: Joanna Gwizdała (1THŻ)
Członek: Mieczysław Klepek (2TRG)
Członek: Sebastian Kostka (1TU)
Członek: Sławomir Szturc (4TA)
Członek: Magdalena Szyndler (2IPP)
Członek: Krystyna Troglić (2TŻG)

Rada Rodziców okazuje ogromne zrozumienie dla potrzeb szkoły, którą wspomaga własną inicjatywą, darzy szacunkiem i pełnym zaufaniem, a także wspiera finansowo. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, opiniuje projekt planu finansowego, współdecyduje o jakości kształcenia młodzieży. Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych. Corocznie jest współorganizatorem tradycyjnego Balu Ekonoma i Gastronoma. Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu Rady Rodziców szkoła może aktywnie działać i rozwijać się.

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu