Opieka dentystyczna

  • Opieka dentystyczna

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Powiat Cieszyński, w celu zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej, zawarł Porozumienie z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych:
Jolanta Tessar
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMATOLOGIA”
ul. Moniuszki 4
43-400 Cieszyn
tel. 33 85-213-04.

Opieka obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne - dla uczniów do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne - dla uczniów do ukończenia 19. roku życia.
Harmonogram udzielania świadczeń w zakresie objętym porozumieniem przedstawia się następująco:
1. poniedziałek: 8.00 – 14.00,
2. wtorek: 10.00 – 16.00,
3. środa: 12.00 – 18.00,
4. czwartek: 12.00 – 18.00,
5. piątek: 8.00 – 14.00.

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu