Dokumenty szkolne

  • Dokumenty szkolne

Procedury:

Procedury funkcjonowania szkoły podczas pandemii

 Polisa ubezpieczeniowa ucznia:

                                    Ubezpieczenie                                                                 
   Oferta grupowego ubezpieczenia dla ZSEG Edu Plus

Dokumenty szkolne:

Deklaracje ucznia: Wdż
Wdż (pełnoletni)
Religia
 Deklaracja-zajęcia wspomagające(dla rodzica)
 Regulaminy: Wycieczek
Programy: Program wychowawczo-profilaktyczny_21/22
Cele i zadania profilaktyczne_21/22
 Druki:
  Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego, dyplomu
 
 Statut: Statut ZSEG
  Statut Technikum nr 2
 

Statut Branżowej Szkoły I stopnia

  Aneks do statutu szkoły
 
Aneks do statutu szkoły_2021

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu