Dokumenty szkolne

  • Dokumenty szkolne

Procedury funkcjonowania szkoły podczas pandemii:

Procedury funkcjonowania szkoły podczas pandemii

 Polisa ubezpieczeniowa ucznia:

                                    Ubezpieczenie                                                                 
Oferta grupowego ubezpieczenia dla ZSEG Edu Plus

Dokumenty szkolne:

Deklaracje
Oświadczenie WDŻ
Oświadczenie woli uczęszczania na religię
 Regulaminy: Wycieczek
Programy: Program wychowawczo-profilaktyczny_22/23
Cele i zadania profilaktyczne_22/23
 Druki:
  Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego,dyplomu
 
 Statut: STATUT
 
 Godziny dostępności:

Godziny dostępności 2022/2023

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu