Technik Rachunkowości

 • Technik Rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Czym zajmuje się technik rachunkowości?

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami;
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.

Szkoła współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi w naszym regionie. Nasi uczniowie są świetnie przygotowani do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - w szkole uczą się tego prowadząc firmy symulacyjne.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali następujące dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, oraz przedmioty realizowane w zakresie  rozszerzonym – matematyka i język angielski

W ramach projektów europejskich Erasmus+ można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych.

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika rachunkowości. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w:
    -  komórkach finansowo-księgowych wszystkich podmiotów gospodarczych,
    -  bankach,
    -  jednostkach i zakładach budżetowych.
    -  instytucjach ubezpieczeniowych,
    -  instytucjach podatkowych,
    -  także jako referent, planista, rewident, kontroler, księgowy,
    -  może także założyć działalność gospodarczą w zakresie ekonomii.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka.

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu