Certyfikat dla biblioteki szkolnej

Miło nam poinformować, że nasza biblioteka zdobyła Certyfikat Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, która była organizatorem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pt. "Idą święta, nie o sms- ie, lecz o kartce pamiętaj! Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 określone przez MEiN oraz realizację zadań wynikających ze Szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

Biblioteka szkolna

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu