Szkolne Koło PTTK

Szkolne Koło PTTK

Dzieje Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego nr 5 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

 

Historia koła rozpoczęła się w lutym 2015 roku, kiedy to z inicjatywy ucznia Krzysztofa Parchańskiego oraz nauczyciela Maksymiliana Kuśki odbyło się pierwsze spotkanie uczniów zainteresowanych uprawianiem turystyki. Kilkanaście obecnych na spotkaniu osób postanowiło założyć szkolny klub turystyczny. Podjęto również decyzję, że klubowe wycieczki odbywać się będą w weekendy z częstotliwością raz na miesiąc.

Pierwsza wspólna wycieczka odbyła się 19 kwietnia 2015 r. a jej celem była Błatnia w Beskidzie Śląskim. W wycieczce udział wzięło siedem osób. Kolejne wspólne wyjście miało miejsce 9 maja i związana była z udziałem w Młodzieżowym Rajdzie PTTK „Powitanie wiosny”. W czerwcu z kolei członkowie klubu udali się na pierwsza wycieczkę zagraniczną – celem było zwiedzenie zamku w Hradcu nad Morawicą.

Rok szkolny 2015/2016 zaowocował kolejnymi ciekawymi wspólnymi wyjazdami. We wrześniu odbyła się pierwsza wycieczka dwudniowa, natomiast w grudniu po raz pierwszy uczestniczyliśmy w jarmarku świątecznym w Czechach. Grudniowe wyjazdy na jarmarki bożonarodzeniowe na stałe weszły później do naszego kanonu wycieczek.

W kwietniu 2016 roku kilkunastu członków klubu postanowiło zapisać się do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Kontakt z oddziałem PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie zaowocował propozycją powołania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego. Jego istnienie stało się faktem na spotkaniu założycielskim 9 września 2016 roku. Pierwszym prezesem koła wybrany został Jakub Glet, zaś jego zastępcą Krzysztof Parchański. Opiekunem koła z ramienia szkoły został dr Maksymilian Kuśka.

Od tego czasu koło w sposób dynamiczny rozwija się, zapewniając uczniom szkoły bogatą ofertę comiesięcznych wyjazdów turystycznych. W ciągu czterech lat działalności koła zorganizowano ponad trzydzieści wycieczek, w których udział wzięło kilkaset osób. Sukcesywnie rośnie również ilość członków koła, których obecnie jest 53.