Pokaż Swój Język

Pokaż Swój Język

X POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY "POKAŻ SWÓJ JĘZYK" - ZSEG CIESZYN - 25.03.2022
X edycji Powiatowego Konkursu Językowego "Pokaż swój język" wzięli udział uczniowie szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego, wykazując się w dniu 25 marca 2022 r. swoją wiedzą i umiejętnościami z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli języków obcych, a tematyka konkursu związana była z kierunkami nauczanymi w naszej szkole - ZSEG w Cieszynie – czyli: turystyką, reklamą, gastronomią, handlem, ekonomią, informatyką, fotografią i multimediami. 
Z poszczególnych języków najlepsze wyniki uzyskali:
- j. angielski:
1. Joanna Kożdoń
 (SP nr 3 w Cieszynie),
2. Milena Piszczek 
(SP nr 1 w Cieszynie),
3. Martyna Chromik 
(SP nr 3 w Cieszynie),
- j. francuski:
1. Magdalena Zyzańska (SP nr 4 w Cieszynie),
2. Julia Broda (KSP Cieszyn),
3. Oliwia Kłoda (SP nr 1 w Cieszynie),

- j. niemiecki:
1. Michał Chmiel (KSP Cieszyn),
2. ex aequo: Martyna Rychły (SP nr 1 w Cieszynie) i Wiktoria Czerkowska (SP nr 4 w Cieszynie).
Gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję konkursu!

POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY "POKAŻ SWÓJ JĘZYK"

Konkurs "Pokaż Swój Język" jest propozycją nauczycieli z ZSEG skierowaną do uczniów ósmych klas szkół podstawowych (a wcześniej szkół gimnazjalnych) powiatu cieszyńskiego.

Pomysł na zorganizowanie konkursu trójjęzykowego narodził się w 2011 r., a głównym celem było i nadal jest promowanie postawy młodego człowieka otwartego na poznawanie języków i kultury innych krajów poprzez m.in. zachęcanie uczniów do udziału w "rozgrywkach językowych" z wykorzystaniem nowych technologii IT.

Każdego roku zachęcamy uczniów do udziału w konkursie w zakresie języków: angielskiegoniemieckiego francuskiego, a tematyka związana jest z kierunkami nauczanymi w naszej szkole, tj. turystyką, reklamą, gastronomią, handlem, ekonomią, informatyką, fotografią i multimediami.

Organizując konkurs językowy mamy przekonanie, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz jest elementem bogatego dziedzictwa kulturowego.

 

Materiały do pobrania:
regulamin konkursu,
karta zgłoszenia,
zgoda RODO.