Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie klas II i III technikum,  którzy w sesji styczeń/luty 2021r. zdawali egzamin poprawkowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie są proszeni do 31 marca 2021r. o wysłanie zapytania przez dziennik elektroniczny do Aliny Bireckiej. Prześlę kod aktywacyjny umożliwiający zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO. Zdający będą mogli zalogować się w portalu zdającego https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl/ od godziny 1000 w dniu 31 marca 2021 r. i odczytać wynik zdawanych egzaminów.

Absolwenci nieposiadający dostępu do dziennika elektronicznego proszeni są o kontakt telefoniczny do mnie /Tel. 574 949 139/ w dniu 31 marca 2021r. lub  mogą informować się w sekretariacie szkoły.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 mogą złożyć  deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021r. w sekretariacie do 8 kwietnia 2021 r. do godziny 1500. Uwzględniane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione deklaracje tzn. zawierające dane osobowe, nazwę i numer kwalifikacji oraz określenie części egzaminu: pisemny lub/i praktyczny.

Deklaracja

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu