ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W dniu 5 lipca 2022r. od godziny 10.00 do 13.30 w sali 60 wychowawcy będą wydawać świadectwa dojrzałości i certyfikaty potwierdzajace kwalifikacyjne w zawodzie.

Prosimy o przybycie tego dnia w wyzanczonych godzinach lub upoważnienie wybranej osoby do odbioru tych dokumentów (wzór na stronie szkoły - Dla rodziców - dokumenty- upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego/dyplomu).

Absolwenci, którzy nie zdadzą 1 przedmiotu magą przystapić do terminu poprawkowego 23 sierpnia 2022r. po złożeniu ponownej Deklaracji do dnia 12 lipca 2022r. w sekretariacie szkoły.

Wyniki on-line będą dostępne w dniu 5 lica 2022r. od godziny 9.00.

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu