MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

    Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia - w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Głosi ona niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej - niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Dostępna w ponad 500 językach, jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.”

- te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

10 grudnia to przede wszystkim święto osób zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka z różnych kontynentów i kultur na całym świecie, które wkładają wysiłek w walkę o prawa i ich przestrzeganie. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka to także okazja, by potwierdzić znaczenie praw człowieka w odbudowywaniu świata, jakiego pragniemy, potrzebę globalnej solidarności, a także naszą wzajemną więź i wspólne człowieczeństwo poprzez ich respektowanie.

Czym są prawa człowieka?

  • stanowią niezwykle ważny element właściwego funkcjonowania człowieka jako jednostki, społeczeństw i narodów,
  • zespół praw i wolności o charakterze moralnym, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jakąkolwiek jego cechę,
  • zbiór postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój,
  • odmowa poszanowania praw człowieka stanowi nie tylko krzywdę dla jednostki, ale sprzyja niepokojom społecznym i politycznym oraz przemocy i konfliktom zarówno wewnątrz społeczeństw, jak i między narodami,
  • poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

 Biblioteka zachęca do sięgnięcia po następujące książki:

  • „Prawa człowieka” W. Brzozowskiego (pod tym samym tytułem również pozycje: Hołdy, D. Bieńkowskiej,  M. Freeman’a)
  • „Filozofia praw człowieka” M. Piechoniaka
  • „Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych” R.Andrzejczuka
  • „Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka” A. Bieńczyk-Missali
  • „Prawa człowieka i ich ochrona” B. Gronowskiej.

Biblioteka szkolna

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu