Program „Aktywna Tablica”

Nasza szkoła w ramach programu „Aktywna Tablica”  uzyskała dotację w Technikum nr 2
i Branżowej Szkole I stopnia nr 3, na łączna kwotę 31 200,00 zł z czego wkład własny stanowi 6 240,00 zł.
W ramach dotacji zostaną zakupione cztery monitory interaktywne, dwa dla Technikum nr 2 i dwa dla Szkoły Branżowej nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-gastronomicznych w Cieszynie