Światowy Dzień Wody 22 marca,  to coroczne święto, mające na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia wody dla życia i konieczności jej ochrony. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. Tegoroczny  Światowy Dzień Wody 2024 przebiega pod hasłem “Woda dla pokoju”. To wezwanie do działania, aby zapewnić stabilność, dobrobyt i pokój dla przyszłych pokoleń. 

W naszej szkole przeprowadziliśmy konkursy z okazji dnia wody a głównymi sponsorami wody i nagród był Stowarzyszenie EKoGA oraz Rada Rodziców przy ZESG w Cieszynie. 

Zwycięzcom Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród do Komisji Przyrodniczej                                                                      

I miejsce:  Karolina K.   3TR 

II miejsce: Grzegorz D. 4TE

III miejsce: Marta Ch. 3FH

Red. GA