Technik Programista

 • Technik Programista

tp

TECHNIK PROGRAMISTA

- nauka trwa 5 lat

Zawód programista to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie i w naszym kraju. Wynika to z rozwoju technologii informatycznych i wkraczania ich do praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia.

Czym zajmuje się technik programista?

Nauczysz się:

 • tworzyć grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych;
 • projektować responsywne strony internetowe w oparciu o języki HTML5 i CSS3,
 • projektować bazy danych i administrować relacyjnymi bazami danych (MySQL/MariaDB/PostgreSQL, MS SQL Serwer, MS Access i inne) jak i NoSQL,
 • tworzyć projekty webowe w oparciu o systemy zarządzania treścią (Joomla, Wordpress, Moodle itp.);
 • programować w języku C++/Java/C# aplikacje desktopowe jak i mobilne,
 • projektować serwisy aplikacje internetowe wykorzystując języki PHP, JavaScript czy Python,
 • programować aplikacje internetowe wykorzystując frameworki Angular/React.js (Front-end),
 • programować aplikacje internetowe wykorzystując serwer Node (Back-end),
 • tworzyć testy jednostkowe dla aplikacji internetowych,
 • a także programować roboty za pomocą zestawów Lego Mindstroms.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w szkoleniach programu ITSzkoła, realizowanego przez NASK.

 

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali następujące dwie kwalifikacje zawodowe:

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – matematyka i informatyka.

 

W ramach projektu europejskiego "Kształcenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci oraz programu ERASMUS+ część uczniów naszej szkoły odbywa zagraniczne praktyki zawodowe.

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika programisty. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Technik programista znajdzie zatrudnienie w:
    -  zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne,
    -  firmach tworzących oprogramowanie komputerowe jako programista, tester aplikacji, administrator baz danych, webmaster czy web developer,
    -  firmach jako projektant/administrator sklepów internetowych itp.,
    -  może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wyuczonego zawodu.

  Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik programista mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki na uczelniach wyższych (kierunki informatyczne i pokrewne).

zap

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu